Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry arrangerar Gamla Stortorgets Julmarknad under fyra veckoslut i advent, 27–28.11., 4–5.12., 11–12.12. och 18–19.12.2021. Just nu söker vi försäljare och artister till Julmarknaden.

Då det gäller försäljningsplatser slutar ansökningstiden tisdag 14.9.2021, då ansökan och varuprover bör inlämnas till Brinkalahuset som ligger intill Gamla Stortorget i Åbo. Försäljarna väljs under vecka 37 på basis av ansökningarna. Julmarknaden är i behov av produkter som är av hög kvalitet, handgjorda av naturmaterial, skiljer sig från andra varor som erbjuds och ändå passar väl in i en gammaldags julanda. Ansökningsblanketten och närmare anvisningar går att skriva ut på Gamla Stortorgets Julmarknads webbsidor: www.suurtorinjoulumarkkinat.fi/sv/torgforsaljning.

Julmarknaden erbjuder också en möjlighet för körer, dans- och gymnastikgrupper, sångare och musiker, diktläsare och berättare samt andra personer och grupper, som kunde uppföra något som kan ske utomhus i högst 15 minuter. Förslag på program kan sändas in senast torsdag 30.9 på adressen info@keskiaikaisetmarkkinat.fi.

All försäljning och allt program pågår utomhus. Ca 100 000 personer besöker årligen Gamla Stortorgets Julmarknad.

Tilläggsinformation angående försäljarna:
Meri Vuohu
produktionsassistent / ansvarig för försäljare
tfn 040 132 9993
meri@keskiaikaisetmarkkinat.fi

Tilläggsinformation angående artister:
Suvi Kotilainen
producent & verksamhetsledare
tfn 040 132 9992
suvi@keskiaikaisetmarkkinat.fi