Näs-munskydd ska användas i alla situationer både inomhus och utomhus, om det inte går att hålla tillräckligt avstånd till andra människor. Detta gäller också personer som vaccinerats.

Koronakoordinationsgruppen har givit en stark rekommendation för användning av näs-munskydd i alla situationer, både inomhus och utomhus, där det inte går att hålla tillräckligt långt avstånd till andra människor. 

Rekommendationen gäller också vaccinerade personer.

Turun Suurtorin keskiaika ry. följer noga utvecklingen av corona situationen i Egentliga Finland. Vi följer alla hälsomyndigheternas anvisningar och order i våra verksamhet.

Coronaråd och restriktioner – det här gäller i Åbo

Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikts Meddelanden