I samarbete med Varsinais-Suomen Sininauha ry förverkligar Gamla Stortorgets Julmarknad en julklappsinsamling  till förmån för utslagna och sådana som hotas av utslagning i Åbotrakten. Julklappsinsamlingen arrangeras under Gamla Stortorgets Julmarknads evenemangsdagar 23–24.11, 30.11–1.12, 7–8.12 och 14–15.12.2019 kl. 11–17 på Gamla Stortorget.

Gamla Stortorgets Julmarknad utmanar således nu alla att sticka paket till dem som behöver!
De donationer som samlas in till julinsamlingen kan utgöra varma klappar så som till exempel stickade yllesockor, vantar, luvor eller halsdukar. Utgångspunkten för insamlingen är att vi önskar klappar som stickats själv, men även paket köpta i butiker duger. Det viktigaste är att gåvorna är hela, snygga och rena. Ifall man önskar kan man lägga med ett julklappskort eller en personlig julhälsning åt den mottar klappen.

Föreningen Varsinais-Suomen Sininauha ry. samarbeta med Gamla Stortorgets Julmarknad för att nå dem som behöver hjälp. Sininauha levererar gratis de insamlade klapparna till Åbo stads insamlingspunkter före jul: Sillankorvas skyddshem, Sirkkalas dagcentrum och Millis rådgivningspunkt. Ifall det samlas rikligt med julklappspaket delas  de övriga klapparna ut bland Sininauha ry:s kunder.

Samarbtet i form av en julklappsinsamling faller sig naturlig för båda föreningarna, eftersom det i både Sillankorva ry:s och föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry:s verksamhet ingår ett centralt element av att agera humanitärt och respektera mångfalden. Målet med insamlingen är att påminna om vikten att bry sig om medmänniskorna samt förebygga utslagning och ensamhet, eftersom julen anländer varje år oavsett i hurdan livssituation man befinner sig i.

Med insamlingen vill Gamla Stortorgets Julmarknad betona att också en liten enskild julklapp kan ha stor betydelse för den som är i behov av hjälp. Människor som lider av fattigdom, bostadslöshet eller andra utmaningar i den personliga vardagen, kan falla utanför jultraditionerna som tillhör alla. Detta vill vi undvika med insamlingen.

Donationerna kan föras till insamlingskorgen vid Gamla Stortorgets Julmarknads infopunkt. Den är belägen framför Brinkkalahuset på evenemangsområdet.

Låt oss denna jul minnas och glädja alla ensamma, eller dem som behöver hjälp med en varm julhälsning!

Varsinais-Suomen Sininauha är en förening, vars klientel utgörs av långtidsarbetslösa, personer som lider av missbruk och psykiska problem samt personer som har brottsbakgrund eller har nyligen blivit fria från fängelset. Målet med föreningens verksamhet är att idka ett mångsidigt frivilligt arbete med att stöda dessa personer samt idka arbete med missbrukare, medborgaraktiviteter och servicerådgivning. Föreningen stöder även utslagna eller personer som hotas av utslagning i vardagen, arrangerar skolning och informationsspridning till nätverks- och samarbetspartners samt verkar som en mötesplats med låg tröskel för olika människor och grupper. Föreningens samarbetsverksamhet är gränsöverskridande. Det centrala arbetsområdet är att förebygga missbruk och utslagning.

Gamla Stortorgets Julmarknad arrangeras av den allmännyttiga föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry., som inte strävar efter ekonomisk vinst Under fyra evenemangsveckoslut arrangeras ett julevenemang som årligen lockar ca 100 000 besökare till Gamla Stortorget. Vid sidan av Julmarknaden arrangerar föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry. Även Finlands största medeltids- och forntidsevenemang Medeltidsmarknaden.

 

Tilläggsinformation, Varsinais-Suomen Sininauha ry:
Minski Niemi
serviceansvarig
tfn 046 922 0521
minski.niemi@vs-sininauha.fi

VV2 -Vastuullisesti Vapauteen-
Varsinais-Suomen Sininauha ry.
https://vs-sininauha.fi/

Tilläggsinformation, Gamla Stortorgets Julmarknad:
Suvi Kotilainen
producent-verksamhetsledare
tfn 040 132 9992
suvi@keskiaikaisetmarkkinat.fi

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry
Gamla Stortorgets Julmarknad
www.suurtorinjoulumarkkinat.fi